Československá obchodná banka a.s.

Telefónne čislo:
(051) 7463401, (051) 7463406
Mobil:
(051) 7463408
Fax:
(02) 52961070, (02) 52961070
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Hlavná 96
Sídlo:
080 01 Prešov, Hlavná 96

Top Služby:

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(037) 6920212
Mobil:
(051) 7463408
Fax:
(037) 6503843, (037) 6503843
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Štefánikova 45
Sídlo:
949 01 Nitra, Štefánikova 45

Top Služby:

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(031) 7732641, (031) 7732642
Mobil:
(031) 7732643, (031) 7732644
Fax:
(037) 6503843, (037) 6503843
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 00 Šaža, Hlavná 10/33
Sídlo:
927 00 Šaža, Hlavná 10/33

Top Služby:

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(046) 5192974, (046) 5192975
Mobil:
(046) 5192976, (046) 5192977
Fax:
(037) 6503843, (037) 6503843
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Námestie Slobody 9
Sídlo:
971 01 Prievidza, Námestie Slobody 9

Top Služby:

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(033) 5922460 - 72
Mobil:
(046) 5192976, (046) 5192977
Fax:
(037) 6503843, (037) 6503843
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Štefánikova ul. 25
Sídlo:
917 01 Trnava, Štefánikova ul. 25

Top Služby:

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 59665111, (02) 59665809
Mobil:
(02) 54430530, (0850 ) 111777
Fax:
(02) 54432885, (02) 54432885
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
815 63 Bratislava, Michalská 18
Sídlo:
815 63 Bratislava, Michalská 18

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(031) 7883540, (031) 7883541
Mobil:
(031) 7883542, (031) 7883543
Fax:
(02) 54432885, (02) 54432885
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
926 01 Sereď, M.R.Štefánika 280/3
Sídlo:
926 01 Sereď, M.R.Štefánika 280/3

Top Služby:

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(036) 6350411, (036) 6350412
Mobil:
(036) 6350413, (036) 6350414
Fax:
(036) 6317147, (036) 6317147
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Námestie hrdinov 13
Sídlo:
934 01 Levice, Námestie hrdinov 13

Top Služby:

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(037) 6927340, (037) 6927343
Mobil:
(037) 6927344, (037) 6927345
Fax:
(037) 6527585, (037) 6527585
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Fraňa Mojtu 4
Sídlo:
949 01 Nitra, Fraňa Mojtu 4

Top Služby:

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(037) 6927330
Mobil:
(037) 6927344, (037) 6927345
Fax:
(037) 6527582, (037) 6527582
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Fraňa Mojtu 4
Sídlo:
949 01 Nitra, Fraňa Mojtu 4

Top Služby:

Československá obchodná banka, a.s.

Telefónne čislo:
(031) 7883001, (031) 7883002
Mobil:
(031) 7883003, (031) 7883004
Fax:
(031) 7808122, (031) 7808122
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Hlavná 21
Sídlo:
924 01 Galanta, Hlavná 21

Top Služby:

Československá obchodná banka,a.s.

Telefónne čislo:
(033) 7351512-5
Mobil:
(031) 7883003, (031) 7883004
Fax:
(031) 7808122, (031) 7808122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, Ul.SNP 9
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Ul.SNP 9

Top Služby:

Československá obchodná banka,a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7743511-6
Mobil:
(031) 7883003, (031) 7883004
Fax:
(031) 7808122, (031) 7808122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej Armády 16
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Československej Armády 16

Top Služby:

Československá obchodná banka,a.s.

Telefónne čislo:
(033) 7351412-7
Mobil:
(031) 7883003, (031) 7883004
Fax:
(031) 7808122, (031) 7808122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Námestie slobody 17
Sídlo:
921 01 Piešťany, Námestie slobody 17

Top Služby:

Československá obchodná banka,a.s.

Telefónne čislo:
(038) 7627714, (038) 7627715
Mobil:
(031) 7883003, (031) 7883004
Fax:
(031) 7808122, (031) 7808122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Štúrová 20
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Štúrová 20

Top Služby:

Československá obchodná banka,a.s.

Telefónne čislo:
(02) 40202212
Mobil:
(031) 7883003, (031) 7883004
Fax:
(031) 7808122, (031) 7808122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Lichnerova 26
Sídlo:
903 01 Senec, Lichnerova 26

Top Služby:

Československá obchodná banka,a.s.

Telefónne čislo:
(034) 6906611-16
Mobil:
(031) 7883003, (031) 7883004
Fax:
(031) 7808122, (031) 7808122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
909 01 Skalica, Nám.slobody 21
Sídlo:
909 01 Skalica, Nám.slobody 21

Top Služby:

Československá obchodná banka,a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7464232, (032) 7464270
Mobil:
(032) 7464252
Fax:
(031) 7808122, (031) 7808122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 50 Trenčín, Vajanského 3
Sídlo:
911 50 Trenčín, Vajanského 3

Top Služby:

Československá obchodná banka,a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4652266, (042) 4652267
Mobil:
(042) 4652268, (042) 4634785
Fax:
(031) 7808122, (031) 7808122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Športovcov 892
Sídlo:
020 01 Púchov, Športovcov 892

Top Služby:

Československá obchodná banka,a.s.

Telefónne čislo:
(043) 4007262, (043) 4007263
Mobil:
(042) 4652268, (042) 4634785
Fax:
(043) 4237547, (043) 4237547
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, M. R. Štefánika 56
Sídlo:
036 01 Martin, M. R. Štefánika 56

Top Služby: