Čínska reštaurácia SHANGHAI

Telefónne čislo:
(046) 5422970
Mobil:
(033) 7731292, (033) 7731293
Fax:
(033) 5516587, (033) 5516587
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Dlhá 1
Sídlo:
971 01 Prievidza, Dlhá 1