ÚSTAV TEXTILNEJ TECHNIKY, štátny podnik

Telefónne čislo:
(02) 48272111, (02) 43339862
Mobil:
(02) 48272368
Fax:
(041) 5253831, (041) 5253831
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
826 18 Bratislava 29, Tomášikova 28
Sídlo:
826 18 Bratislava 29, Tomášikova 28

Top Služby: