A-TIS, a.s.

Telefónne čislo:
(051) 7463102, (051) 7463105
Mobil:
(046) 5420268, (046) 5420705
Fax:
(031) 5600273, (031) 5600273
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Strojnícka 1
Sídlo:
080 01 Prešov, Strojnícka 1