BEVEX - Banský výskum, spol.s r.o.

Telefónne čislo:
(046) 5426495, (046) 5423852
Mobil:
(046) 5423853
Fax:
(037) 7410199, (037) 7410199
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 13 Prievidza, Košovská cesta 20
Sídlo:
971 13 Prievidza, Košovská cesta 20

Top Služby: