Bor spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(041) 5000523, (041) 5000524
Mobil:
(032) 7719774
Fax:
(041) 5640717, (041) 5640717
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Južná trieda 78
Sídlo:
040 01 Košice, Južná trieda 78

Top Služby:

BOR spol., s r.o.

Telefónne čislo:
(048) 4162330
Mobil:
(032) 7719774
Fax:
(041) 5640717, (041) 5640717
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 18
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 18

BOR, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(041) 7003994, (041) 7003995
Mobil:
(041) 7003996
Fax:
(041) 5640717, (041) 5640717
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Ľudovíta Stárka 2202
Sídlo:
911 01 Trenčín, Ľudovíta Stárka 2202

Top Služby:

BOR, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(02) 63814678
Mobil:
(041) 7003996
Fax:
(041) 5640717, (041) 5640717
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 04 Bratislava 5, Kopčianska 63
Sídlo:
851 04 Bratislava 5, Kopčianska 63

Top Služby:

BOR, spol. s r.o.

Telefónne čislo:
(02) 44459968
Mobil:
(041) 7003996
Fax:
(041) 5640717, (041) 5640717
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava 2, Studená 8
Sídlo:
821 04 Bratislava 2, Studená 8

Top Služby: