Bytové družstvo SVORNOS

Telefónne čislo:
(02) 55415292, (02) 43335895
Mobil:
(054) 7181434
Fax:
(054) 7181494, (054) 7181494
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 01 Bratislava, Zálužická 19
Sídlo:
821 01 Bratislava, Zálužická 19

Top Služby: