Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Chantall s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 44441132
Mobil:
(032) 7752314
Fax:
(032) 6490352, (032) 6490352
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Vajnorská ul. 100
Sídlo:
831 04 Bratislava, Vajnorská ul. 100

Top Služby:

Chantall s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 68266404
Mobil:
(032) 7752314
Fax:
(032) 6490352, (032) 6490352
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Einsteinova ul.
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Einsteinova ul.

Top Služby:

Chantall, s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 68266404
Mobil:
(032) 7752314
Fax:
(032) 6490352, (032) 6490352
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Štúrovo námestie 5
Sídlo:
911 01 Trenčín, Štúrovo námestie 5

Top Služby: