Cocdis Slovakia,a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4323562, (042) 4323565
Mobil:
(042) 4323090
Fax:
(02) 263114, (02) 263114
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Nová 134
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Nová 134