Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Colnica

Telefónne čislo:
(032) 788704-5
Mobil:
(032) 7446026
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 08 Nová Bošáca,
Sídlo:
913 08 Nová Bošáca,

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(032) 6499389, (032) 6499600
Mobil:
(032) 7446026
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 03 Drietoma,
Sídlo:
913 03 Drietoma,

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(058) 7324331, (058) 7324801
Mobil:
(032) 7446026
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Ernesta Rótha 30
Sídlo:
048 01 Rožňava, Ernesta Rótha 30

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(056) 6382400, (056) 6382603
Mobil:
(056) 6383834
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
079 01 Vežké Kapušany, Komenského 24/15
Sídlo:
079 01 Vežké Kapušany, Komenského 24/15

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(055) 6782539
Mobil:
(056) 6383834
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Palackého 1
Sídlo:
040 01 Košice 1, Palackého 1

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(054) 7593284, (054) 7593553
Mobil:
(054) 7593305, (054) 7593526
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
090 05 Vyšný Komárnik, Vyšný Komárnik
Sídlo:
090 05 Vyšný Komárnik, Vyšný Komárnik

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(055) 4665528
Mobil:
(054) 7593305, (054) 7593526
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 73 Buzica, č.193
Sídlo:
044 73 Buzica, č.193

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(055) 6228567, (055) 6231741
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Jiskrova 5
Sídlo:
040 01 Košice 1, Jiskrova 5

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(056) 6382603, (056) 6383834
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
079 01 Maťovce,
Sídlo:
079 01 Maťovce,

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(052) 4921234
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
065 34 Plaveč-Muszyna, Plaveč-Muszyna
Sídlo:
065 34 Plaveč-Muszyna, Plaveč-Muszyna

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(054) 4798309
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Becherov-Konieczna, Becherov-Konieczna
Sídlo:
085 01 Becherov-Konieczna, Becherov-Konieczna

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(056) 5298252
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
072 51 Vyšné Nemecké,
Sídlo:
072 51 Vyšné Nemecké,

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(057) 7322248, (057) 7322239
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
068 01 Medzilaborce, Dobrianskeho 113
Sídlo:
068 01 Medzilaborce, Dobrianskeho 113

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(055) 6993210/65
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 14 Čaňa, Čaňa
Sídlo:
044 14 Čaňa, Čaňa

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(055) 6962101
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 58 Seňa,
Sídlo:
044 58 Seňa,

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(056) 6441725
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Štefana Tučeka 2
Sídlo:
071 01 Michalovce, Štefana Tučeka 2

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(055) 6228123, (055) 6813118
Mobil:
(055) 6222228
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Thurzova 2
Sídlo:
040 01 Košice 1, Thurzova 2

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(057) 4462426, (057) 24871
Mobil:
(057) 25071, (057) 25075
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, Mlynská 1346
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, Mlynská 1346

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(056) 6792050, (056) 6792467
Mobil:
(056) 6792117
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 33 Slovenské Nové Mesto, č.1
Sídlo:
076 33 Slovenské Nové Mesto, č.1

Top Služby:

Colnica

Telefónne čislo:
(054) 4722428, (054) 4748460
Mobil:
(056) 6792117
Fax:
(035) 7730600, (035) 7730600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Bardejov, Hviezdoslavova 7
Sídlo:
085 01 Bardejov, Hviezdoslavova 7

Top Služby: