Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(055) 4603890
Mobil:
(045) 5324893
Fax:
(055) 4898520, (055) 4898520
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
045 01 Moldava nad Bodvou, ČSA 35
Sídlo:
045 01 Moldava nad Bodvou, ČSA 35

Top Služby:

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(0800) 150150
Mobil:
(045) 5324893
Fax:
(055) 4898520, (055) 4898520
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3

Top Služby:

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(057) 7622021
Mobil:
(045) 5324893
Fax:
(055) 4898520, (055) 4898520
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Partizánska 1057/21 (Okresný úrad)
Sídlo:
069 01 Snina, Partizánska 1057/21 (Okresný úrad)

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(056) 6727529
Mobil:
(045) 5324893
Fax:
(056) 6688561, (056) 6688561
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, M. R. Štefánika 1755
Sídlo:
075 01 Trebišov, M. R. Štefánika 1755

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(056) 6442656
Mobil:
(045) 5324893
Fax:
(056) 6893972, (056) 6893972
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Pri sýpke 1
Sídlo:
071 01 Michalovce, Pri sýpke 1

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(055) 6222675, (055) 6221339
Mobil:
(055) 6232682
Fax:
(055) 6221349, (055) 6221349
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
043 25 Košice 1, Murgašova 3
Sídlo:
043 25 Košice 1, Murgašova 3

Top Služby:

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(051) 7720644
Mobil:
(055) 6232682
Fax:
(051) 7583136, (051) 7583136
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Nám. legionárov 5
Sídlo:
080 01 Prešov, Nám. legionárov 5

Top Služby:

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(057) 7750346
Mobil:
(055) 6232682
Fax:
(057) 7886541, (057) 7886541
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Mierová 2529/87
Sídlo:
066 01 Humenné, Mierová 2529/87

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7401822, (032) 7401844
Mobil:
(032) 7401811
Fax:
(032) 7401800, (032) 7401800
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Jilemnického 3
Sídlo:
911 01 Trenčín, Jilemnického 3

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(0800) 150150
Mobil:
(032) 7401811
Fax:
(032) 7401800, (032) 7401800
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
810 00 Bratislava, Čulenova 5
Sídlo:
810 00 Bratislava, Čulenova 5

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(036) 6312616
Mobil:
(032) 7401811
Fax:
(032) 7401800, (032) 7401800
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Kalvínske námestie 2
Sídlo:
934 01 Levice, Kalvínske námestie 2

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(036) 7411122
Mobil:
(032) 7401811
Fax:
(032) 7401800, (032) 7401800
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
936 01 Šahy, SNP 7
Sídlo:
936 01 Šahy, SNP 7

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(031) 7708719
Mobil:
(032) 7401811
Fax:
(032) 7401800, (032) 7401800
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 00 Šaža, Nemocničná 2
Sídlo:
927 00 Šaža, Nemocničná 2

Top Služby:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(035) 7701621
Mobil:
(032) 7401811
Fax:
(032) 7401800, (032) 7401800
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Nám. Kossutha ( Tržnica )
Sídlo:
945 01 Komárno, Nám. Kossutha ( Tržnica )

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(037) 6413215, (037) 6413216
Mobil:
(037) 6413217, (037) 6413218
Fax:
(032) 7401800, (032) 7401800
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Cintorínska 5
Sídlo:
949 01 Nitra, Cintorínska 5

Top Služby:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(035) 6401771
Mobil:
(037) 6413217, (037) 6413218
Fax:
(032) 7401800, (032) 7401800
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Podzámska 34/A
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Podzámska 34/A

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(0800) 150150, (055) 6418112
Mobil:
(037) 6413217, (037) 6413218
Fax:
(055) 6418586, (055) 6418586
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Moldavská 8/A
Sídlo:
040 01 Košice, Moldavská 8/A

Top Služby:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(033) 5512982, (033) 5543331
Mobil:
(0800) 150150
Fax:
(055) 6418586, (055) 6418586
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Dolné Bašty 2
Sídlo:
917 01 Trnava, Dolné Bašty 2

Top Služby: