DISPEČING zásahy

Telefónne čislo:
(02) 18124, (02) 44456860
Mobil:
0903 215 222, 0903 211 171
Fax:
(044) 4353055, (044) 4353055
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
830 08 BRATISLAVA, Račianska 71
Sídlo:
830 08 BRATISLAVA, Račianska 71