EKOPOS Ing. Róbert Kmeťo

Telefónne čislo:
(037) 7419119, (037) 7411063
Mobil:
(02) 62411477
Fax:
(02) 55567401, (02) 55567401
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Murgašova 4
Sídlo:
949 01 Nitra, Murgašova 4

Top Služby: