Gastro Arkádia

Telefónne čislo:
(042) 4322016
Mobil:
(035) 6430390, (035) 6460300
Fax:
(046) 5447321, (046) 5447321
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Štúrovo námestie 4/6
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Štúrovo námestie 4/6