Ing. Branislav Kovaž - BRAKON

Telefónne čislo:
(051) 7721694, (051) 7581321
Mobil:
(051) 7732211
Fax:
(041) 7233446, (041) 7233446
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Františkánske nám.6
Sídlo:
080 01 Prešov, Františkánske nám.6

Top Služby: