IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.

Telefónne čislo:
(02) 52964760
Mobil:
(031) 7711332
Fax:
(041) 5070312, (041) 5070312
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
982 01 Tornaža, Tornaža
Sídlo:
982 01 Tornaža, Tornaža

Top Služby:

IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.

Telefónne čislo:
(02) 52964760
Mobil:
(031) 7711332
Fax:
(041) 5070312, (041) 5070312
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
985 02 Poltár, Breznička
Sídlo:
985 02 Poltár, Breznička

Top Služby:

IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.

Telefónne čislo:
(047) 4334763
Mobil:
(031) 7711332
Fax:
(041) 5070312, (041) 5070312
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Rázusova 29, P.O.Box 21
Sídlo:
984 01 Lučenec, Rázusova 29, P.O.Box 21

Top Služby:

IPEĽSKÉ TEHELNE a.s.

Telefónne čislo:
(047) 4334763
Mobil:
(031) 7711332
Fax:
(041) 5070312, (041) 5070312
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
987 01 Poltár, Poltár
Sídlo:
987 01 Poltár, Poltár

Top Služby: