Klub dôchodcov

Telefónne čislo:
(054) 7422249
Mobil:
(032) 6401220
Fax:
(042) 4440504, (042) 4440504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
091 01 Stropkov, Stropkov
Sídlo:
091 01 Stropkov, Stropkov

Top Služby:

Klub dôchodcov

Telefónne čislo:
(054) 4722350
Mobil:
(032) 6401220
Fax:
(042) 4440504, (042) 4440504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Bardejovská Nová Ves, Bardejovská Nová Ves
Sídlo:
085 01 Bardejovská Nová Ves, Bardejovská Nová Ves

Top Služby:

Klub dôchodcov

Telefónne čislo:
(054) 4723052
Mobil:
(032) 6401220
Fax:
(042) 4440504, (042) 4440504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Bardejov, Radničné námestie
Sídlo:
085 01 Bardejov, Radničné námestie

Top Služby:

Klub dôchodcov

Telefónne čislo:
(054) 4722973
Mobil:
(032) 6401220
Fax:
(042) 4440504, (042) 4440504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Dlhá Lúka, Dlhá Lúka
Sídlo:
085 01 Dlhá Lúka, Dlhá Lúka

Top Služby:

Klub dôchodcov

Telefónne čislo:
(054) 4723872
Mobil:
(032) 6401220
Fax:
(042) 4440504, (042) 4440504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Mihažov, Mihažov
Sídlo:
085 01 Mihažov, Mihažov

Top Služby:

Klub dôchodcov

Telefónne čislo:
(031) 5522706
Mobil:
(032) 6401220
Fax:
(042) 4440504, (042) 4440504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Trhovisko 825/8
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Trhovisko 825/8

Top Služby:

Klub Dôchodcov

Telefónne čislo:
(055) 6228329, (055) 6228436
Mobil:
(055) 6228538
Fax:
(042) 4440504, (042) 4440504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Hlavná 100
Sídlo:
040 01 Košice 1, Hlavná 100

Top Služby:

Klub dôchodcov

Telefónne čislo:
(031) 5622336
Mobil:
(055) 6228538
Fax:
(042) 4440504, (042) 4440504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Bratislavská 27
Sídlo:
931 01 Šamorín, Bratislavská 27

Top Služby:

Klub dôchodcov

Telefónne čislo:
(032) 6598291
Mobil:
(055) 6228538
Fax:
(042) 4440504, (042) 4440504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
914 41 Nemšová, Mierové námestie 59
Sídlo:
914 41 Nemšová, Mierové námestie 59

Top Služby: