Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(045) 6733178
Mobil:
(032) 7404282, (032) 7404111
Fax:
(032) 7404248, (032) 7404248
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
965 01 Žiar nad Hronom, SNP 22
Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom, SNP 22

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4325906, (042) 4327016
Mobil:
(042) 4325430
Fax:
(032) 7404248, (032) 7404248
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Kukučínova 1
Sídlo:
075 01 Trebišov, Kukučínova 1

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4325906, (042) 4327016
Mobil:
(042) 4325430
Fax:
(032) 7404248, (032) 7404248
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Obchodná 2
Sídlo:
071 01 Michalovce, Obchodná 2

Top Služby:

Kooperatíva poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(038) 7497500
Mobil:
(042) 4325430
Fax:
(032) 7404248, (032) 7404248
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
958 01 Partizánske, Februárová 3
Sídlo:
958 01 Partizánske, Februárová 3

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa a.s.

Telefónne čislo:
(055) 7205010-2, 31
Mobil:
(042) 4325430
Fax:
(055) 7205022, (055) 7205022
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Mlynská 15
Sídlo:
040 01 Košice 1, Mlynská 15

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4424112
Mobil:
(042) 4325430
Fax:
(055) 7205022, (055) 7205022
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum 2
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Centrum 2

Top Služby:

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(048) 4123302, (048) 4123276
Mobil:
(042) 4325430
Fax:
(055) 7205022, (055) 7205022
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Námestie Štefana Moyzesa 9
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Námestie Štefana Moyzesa 9

Top Služby:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(041) 5033102, (041) 5033204
Mobil:
(041) 5033301
Fax:
(041) 5033201, (041) 5033201
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Uhožná 1
Sídlo:
010 01 Žilina, Uhožná 1

Top Služby:

KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(043) 4004101, (043) 4004102
Mobil:
(041) 5033301
Fax:
(043) 4004221, (043) 4004221
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Mudroňova 20
Sídlo:
036 01 Martin, Mudroňova 20

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 45926559, (02) 45926084
Mobil:
(041) 5033301
Fax:
(043) 4004221, (043) 4004221
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Turecká 6
Sídlo:
903 01 Senec, Turecká 6

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(038) 5324133
Mobil:
(041) 5033301
Fax:
(043) 4004221, (043) 4004221
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Čsl. armády 298/46
Sídlo:
955 01 Topožčany, Čsl. armády 298/46

Top Služby:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 63454033, (02) 68266422
Mobil:
(041) 5033301
Fax:
(043) 4004221, (043) 4004221
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Einsteinova ul.
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Einsteinova ul.

Top Služby:

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(047) 4303435, (047) 4303436
Mobil:
(041) 5033301
Fax:
(043) 4004221, (043) 4004221
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Rádayho 8
Sídlo:
984 01 Lučenec, Rádayho 8

Top Služby:

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Telefónne čislo:
(045) 5429095
Mobil:
(041) 5033301
Fax:
(045) 5322282, (045) 5322282
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, SNP 38/55
Sídlo:
960 01 Zvolen, SNP 38/55

Top Služby:

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Telefónne čislo:
(0800) 120000 bezplatná infolinka, (0850) 111577 hlásenie škôd na majetku a autách
Mobil:
(036) 7511646
Fax:
(058) 7326444, (058) 7326444
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Hlavná 2/A
Sídlo:
943 01 Štúrovo, Hlavná 2/A

Top Služby:

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Telefónne čislo:
(0800) 120000 bezplatná infolinka, (0800) 111577 hlásenie škôd na majetku a autách
Mobil:
(035) 7704507-8, (0
Fax:
(058) 7326444, (058) 7326444
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Senný trh 12
Sídlo:
945 01 Komárno, Senný trh 12

Top Služby:

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Telefónne čislo:
(033) 5512698, (033) 5511095
Mobil:
(033) 5516457
Fax:
(058) 7326444, (058) 7326444
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Hviezdoslavova 14
Sídlo:
917 00 Trnava, Hviezdoslavova 14

Top Služby:

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Telefónne čislo:
(0800) 120000 bezplatná infolinka, (0850) 111577 hlásenie škôd na majetku a autách
Mobil:
(031) 5516153, (031
Fax:
(058) 7326444, (058) 7326444
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Kukučínova 459
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Kukučínova 459

Top Služby:

KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s.

Telefónne čislo:
(037) 6521014, (037) 6524792
Mobil:
(031) 5516153, (031
Fax:
(037) 6529419, (037) 6529419
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Farská 30
Sídlo:
949 01 Nitra, Farská 30

Top Služby:

Kooperatíva poisťovňa,a.s.

Telefónne čislo:
(032) 6564411, (032) 6564450
Mobil:
(032) 6529317
Fax:
(037) 6529419, (037) 6529419
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Piaristická 16
Sídlo:
911 01 Trenčín, Piaristická 16

Top Služby: