Krajský pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(032) 6522111, (032) 6582338
Mobil:
(033) 5562601
Fax:
(032) 6582339, (032) 6582339
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Námestie svätej Anny 7
Sídlo:
911 01 Trenčín, Námestie svätej Anny 7

Top Služby:

Krajský pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(033) 5921342
Mobil:
(033) 5516398, (033) 5516288
Fax:
(055) 6420643, (055) 6420643
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Vajanského 22
Sídlo:
917 01 Trnava, Vajanského 22

Top Služby:

Krajský pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(041) 5112211, (041) 5112213
Mobil:
(033) 5516398, (033) 5516288
Fax:
(041) 5117424, (041) 5117424
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Andreja Kmeťa 17
Sídlo:
010 01 Žilina, Andreja Kmeťa 17

Top Služby:

Krajský pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(048) 4306384, (048) 4306370
Mobil:
(033) 5516398, (033) 5516288
Fax:
(048) 4136167, (048) 4136167
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 19
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 19

Top Služby: