Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Levida - Hollanová Darina

Telefónne čislo:
(042) 4694230
Mobil:
(036) 6316560, (036) 6316561
Fax:
(033) 5504217, (033) 5504217
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 61 Lednické Rovne, Námestie Slobody 1
Sídlo:
020 61 Lednické Rovne, Námestie Slobody 1

Top Služby: