Mestská polícia

Telefónne čislo:
(053) 4510650, (053) 4512467
Mobil:
(037) 6425151
Fax:
(053) 4512246, (053) 4512246
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
054 01 Levoča, Nám.Majstra Pavla 4
Sídlo:
054 01 Levoča, Nám.Majstra Pavla 4

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(032) 7715561, (032) 7713560
Mobil:
(032) 159
Fax:
(053) 4512246, (053) 4512246
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Palkovičova 4
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Palkovičova 4

Top Služby:

Mestská Polícia

Telefónne čislo:
(042) 4327682, (042) 4327606
Mobil:
(032) 159
Fax:
(053) 4512246, (053) 4512246
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Komenského 110/6
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Komenského 110/6

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(042) 4631720, (042) 4633421
Mobil:
(032) 159
Fax:
(053) 4512246, (053) 4512246
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 18 Púchov, F.Urbánka 803
Sídlo:
020 18 Púchov, F.Urbánka 803

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(042) 4421145, (042) 159
Mobil:
(032) 159
Fax:
(053) 4512246, (053) 4512246
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Kalinčiakova 475
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Kalinčiakova 475

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(032) 7760077
Mobil:
(032) 159
Fax:
(053) 4512246, (053) 4512246
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, SNP 1/2
Sídlo:
916 01 Stará Turá, SNP 1/2

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(037) 159, (037) 6513312
Mobil:
(037) 6513313
Fax:
(053) 4512246, (053) 4512246
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Cintorínska 6
Sídlo:
949 01 Nitra, Cintorínska 6

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(037) 6426747, (037) 6426745
Mobil:
(037) 6513313
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
953 01 Zlaté Moravce, 1.mája 2
Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, 1.mája 2

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(031) 159, (031) 7802074
Mobil:
(031) 7805451
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Nová Doba 1408/31
Sídlo:
924 01 Galanta, Nová Doba 1408/31

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(036) 7711329
Mobil:
(031) 7805451
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
937 01 Želiezovce, Mierová
Sídlo:
937 01 Želiezovce, Mierová

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(036) 6312022
Mobil:
(031) 7805451
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Jána Bottu 5
Sídlo:
934 01 Levice, Jána Bottu 5

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(031) 7012381, (031) 7705987
Mobil:
(031) 7706777
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 05 Šaža, Hollého 9
Sídlo:
927 05 Šaža, Hollého 9

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(037) 7833231
Mobil:
(031) 7706777
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
952 01 Vráble, Nám. kpt. Nálepku 334
Sídlo:
952 01 Vráble, Nám. kpt. Nálepku 334

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(033) 5511200 - náčelník, (033) 5351312 - náčelník
Mobil:
(033) 5511555 - stála služba
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Trhová 3
Sídlo:
917 01 Trnava, Trhová 3

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(055) 6441366, (055) 6441367
Mobil:
(055) 159
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice-terasa, Trieda SNP 48
Sídlo:
040 11 Košice-terasa, Trieda SNP 48

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(056) 6383128
Mobil:
(055) 159
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
079 01 Vežké Kapušany, Hlavná 1
Sídlo:
079 01 Vežké Kapušany, Hlavná 1

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(038) 7603333
Mobil:
(055) 159
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľ.Štúra 3/3
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľ.Štúra 3/3

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
(047) 5623662, (047) 159
Mobil:
(055) 159
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, Hviezdoslavova 37
Sídlo:
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA, Hviezdoslavova 37

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
0961141111, (033) 7726802 - dispečing
Mobil:
(033) 7792474 - dispečing, (033) 7721626
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Teplická 103
Sídlo:
921 01 Piešťany, Teplická 103

Top Služby:

Mestská polícia

Telefónne čislo:
0961521111, (033) 6901180 - náčelník
Mobil:
(033) 6901181, (033) 6901182 - služba
Fax:
(037) 6426746, (037) 6426746
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 01 Pezinok, Radničné námestie 7
Sídlo:
902 01 Pezinok, Radničné námestie 7

Top Služby: