Next s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 65422424, (02) 44258222
Mobil:
(02) 44637464, (02) 54417708
Fax:
(057) 7722650, (057) 7722650
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
832 63 Bratislava, Vajnorská 40
Sídlo:
832 63 Bratislava, Vajnorská 40

Top Služby:

NEXT+ s.r.o.

Telefónne čislo:
(032) 7710500
Mobil:
(02) 44637464, (02) 54417708
Fax:
(032) 7710499, (032) 7710499
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 06 Bratislava, Vysoká 26
Sídlo:
811 06 Bratislava, Vysoká 26

Top Služby: