Prejeme Vám spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky !!!

Prosíme všetkých našich klientov, aby nás počas sviatkov kontaktovali vyplnením kontaktného formulára, alebo email-om na: info@centralnyvestnik.sk. Budeme sa snažiť čím skôr vyhovieť Vašim požiadavkám.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(042) 4300163
Mobil:
(037) 6925462
Fax:
(055) 7296505, (055) 7296505
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 1/1
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 1/1

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(042) 4300163
Mobil:
(037) 6925462
Fax:
(055) 7296505, (055) 7296505
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Námestie sv. Anny 7
Sídlo:
911 01 Trenčín, Námestie sv. Anny 7

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(032) 7745933, (032) 7745934
Mobil:
(037) 6925462
Fax:
(055) 7296505, (055) 7296505
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 2254/36
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 2254/36

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(058) 4422012
Mobil:
(037) 6925462
Fax:
(055) 7296505, (055) 7296505
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
050 01 Revúca, Komenského 1237/40
Sídlo:
050 01 Revúca, Komenského 1237/40

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(058) 4882029
Mobil:
(037) 6925462
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
050 01 Revúca, Komenského 1237/40
Sídlo:
050 01 Revúca, Komenského 1237/40

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(046) 5422429, (046) 5424706
Mobil:
(046) 5186001
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Mariánska 6
Sídlo:
971 01 Prievidza, Mariánska 6

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(041) 4334790
Mobil:
(046) 5186001
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Palárikova 95
Sídlo:
022 01 Čadca, Palárikova 95

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(043) 4135694
Mobil:
(046) 5186001
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 01 Martin, Mudroňova 45
Sídlo:
038 01 Martin, Mudroňova 45

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(045) 5323158, (045) 5323175
Mobil:
(046) 5186001
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Študentská 12
Sídlo:
960 01 Zvolen, Študentská 12

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(047) 4831238
Mobil:
(046) 5186001
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
990 01 Vežký Krtíš, Lučenecká 33
Sídlo:
990 01 Vežký Krtíš, Lučenecká 33

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(048) 6115681, (048) 6115693
Mobil:
(046) 5186001
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Rázusova 40
Sídlo:
977 01 Brezno, Rázusova 40

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(047) 4333729
Mobil:
(046) 5186001
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Námestie Republiky 26
Sídlo:
984 01 Lučenec, Námestie Republiky 26

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(048) 4712907, (048) 4712905
Mobil:
(048) 4712906
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Suteckého 19
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Suteckého 19

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(041) 7637657
Mobil:
(048) 4712906
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Andreja Kmeťa 17
Sídlo:
010 01 Žilina, Andreja Kmeťa 17

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(044) 4325123
Mobil:
(048) 4712906
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 72
Sídlo:
034 01 Ružomberok, Námestie Andreja Hlinku 72

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(044) 5527646
Mobil:
(048) 4712906
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Kollárova 2
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Kollárova 2

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(043) 5502297
Mobil:
(048) 4712906
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
029 01 Námestovo, Antona Bernoláka 348/1
Sídlo:
029 01 Námestovo, Antona Bernoláka 348/1

Top Služby:

Obvodný pozemkový úrad

Telefónne čislo:
(047) 5622867, (047) 5623012
Mobil:
(048) 4712906
Fax:
(058) 4882028, (058) 4882028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
562 28 Rimavská Sobota, Hostinského 4
Sídlo:
562 28 Rimavská Sobota, Hostinského 4

Top Služby: