Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(02) 59312111
Mobil:
(055) 6236412, (055) 6236413
Fax:
(02) 54432561, (02) 54432561
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
814 71 Bratislava 1, Staromestská 6
Sídlo:
814 71 Bratislava 1, Staromestská 6

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(034) 7722101
Mobil:
(055) 6236412, (055) 6236413
Fax:
(034) 7723854, (034) 7723854
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
901 26 Malacky, Záhorácka 2942/60a
Sídlo:
901 26 Malacky, Záhorácka 2942/60a

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(042) 4326073
Mobil:
(055) 6236412, (055) 6236413
Fax:
(034) 7723854, (034) 7723854
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 1/1
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 1/1

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(035) 7900808
Mobil:
(055) 6236412, (055) 6236413
Fax:
(034) 7723854, (034) 7723854
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Nám.M.R.Štefánika 10
Sídlo:
945 01 Komárno, Nám.M.R.Štefánika 10

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(035) 6400965, (035) 6400878
Mobil:
(055) 6236412, (055) 6236413
Fax:
(034) 7723854, (034) 7723854
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Podzámska 25
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Podzámska 25

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(032) 7712223, (032) 7712222
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(034) 7723854, (034) 7723854
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 1386/12
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Odborárska 1386/12

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(036) 7511269
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(034) 7723854, (034) 7723854
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Sv.Štefana 79
Sídlo:
943 01 Štúrovo, Sv.Štefana 79

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(035) 6913100
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(035) 6913148, (035) 6913148
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 36 Nové Zámky, Podzámska 25
Sídlo:
940 36 Nové Zámky, Podzámska 25

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(031) 5901501-2
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(035) 6913148, (035) 6913148
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Alžbetínske nám. 1194/1

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(052) 7160111, (052) 7721704
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(052) 7725020, (052) 7725020
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 44 Poprad, Popradské nábrežie 439/16
Sídlo:
058 44 Poprad, Popradské nábrežie 439/16

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(032) 7411111, (032) 7434686
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(052) 7725020, (052) 7725020
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Hviezdoslavova 3
Sídlo:
911 05 Trenčín, Hviezdoslavova 3

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(047) 5631040, (047) 5621575
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(047) 5622415, (047) 5622415
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 11 Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu 2
Sídlo:
979 11 Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu 2

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(037) 6549111, (037) 6549350
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(047) 5622415, (047) 5622415
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 80 Nitra, Štefánikova 69
Sídlo:
949 80 Nitra, Štefánikova 69

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(032) 7745111
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(047) 5622415, (047) 5622415
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 2254/36
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Hviezdoslavova 2254/36

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(037) 6549111, (037) 6549389
Mobil:
(032) 7718800
Fax:
(047) 5622415, (047) 5622415
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 80 Nitra, Štefánikova 69
Sídlo:
949 80 Nitra, Štefánikova 69

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(033) 5564111, (033) 5564222 - kanc.prednostu
Mobil:
(033) 5564269 - ved.osob.úradu, (033) 5564237 - PaM
Fax:
(047) 5622415, (047) 5622415
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 77 Trnava, Kollárova 8
Sídlo:
917 77 Trnava, Kollárova 8

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(033) 6411172 - prednosta, (033) 6412158 - vedúci
Mobil:
(033) 6412159 - útvar kontroly, (033) 6412264 - osob
Fax:
(033) 6411113, (033) 6411113
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 01 Pezinok, M.R.Šefánika 10
Sídlo:
902 01 Pezinok, M.R.Šefánika 10

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(02) 40202412
Mobil:
(033) 6412159 - útvar kontroly, (033) 6412264 - osob
Fax:
(02) 40202436, (02) 40202436
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
903 01 Senec, Hurbanova 21
Sídlo:
903 01 Senec, Hurbanova 21

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(046) 5156111, (046) 5156322
Mobil:
(033) 6412159 - útvar kontroly, (033) 6412264 - osob
Fax:
(046) 5422169, (046) 5422169
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 73 Prievidza, Šumperská 1
Sídlo:
971 73 Prievidza, Šumperská 1

Top Služby:

Obvodný úrad

Telefónne čislo:
(034) 6512851, (034) 6512852
Mobil:
(033) 6412159 - útvar kontroly, (033) 6412264 - osob
Fax:
(034) 6513120, (034) 6513120
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica nad Myjavou, Vajanského 17
Sídlo:
905 01 Senica nad Myjavou, Vajanského 17

Top Služby: