Okresný úrad

Telefónne čislo:
(046) 5425134
Mobil:
(056) 6713111
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Včelárska 8
Sídlo:
971 01 Prievidza, Včelárska 8

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(057) 7752001, (057) 7753205
Mobil:
(057) 7755008
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Kukurelliho 1
Sídlo:
066 01 Humenné, Kukurelliho 1

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(057) 7321260, (057) 7321784
Mobil:
(057) 7755008
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
068 33 Medzilaborce, Cintorínska 657/2
Sídlo:
068 33 Medzilaborce, Cintorínska 657/2

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(054) 7423871, (054) 7423609
Mobil:
(054) 7423740
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
091 01 Stropkov, Hlavná 26
Sídlo:
091 01 Stropkov, Hlavná 26

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(038) 5222686
Mobil:
(054) 7423740
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, 17.novembra 2304
Sídlo:
955 01 Topožčany, 17.novembra 2304

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(045) 6722126, (045) 6725131
Mobil:
(045) 6733690
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
965 01 Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8
Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(046) 150, (046) 5422555
Mobil:
(046) 5426992
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Vápenica 4
Sídlo:
971 01 Prievidza, Vápenica 4

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(045) 6940111, (045) 6910220
Mobil:
(045) 6913344
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
969 54 Banská Štiavnica, Križovatka 4
Sídlo:
969 54 Banská Štiavnica, Križovatka 4

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(051) 7732431, (051) 7732351
Mobil:
(051) 7719551, (051) 7733351
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, námestie Mieru 2
Sídlo:
080 01 Prešov, námestie Mieru 2

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(052) 4323931, (052) 4322362
Mobil:
(051) 7719551, (051) 7733351
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
064 01 Stará Ľubovňa, Námestie generála Štefánika 1
Sídlo:
064 01 Stará Ľubovňa, Námestie generála Štefánika 1

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(057) 7622295, (057) 7685630-40
Mobil:
(057) 7685601-2
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Partizánska 1057/21
Sídlo:
069 01 Snina, Partizánska 1057/21

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(045) 6735860-2, (045) 6722323
Mobil:
(057) 7685601-2
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
965 01 Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8
Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(038) 5353111, (038) 5321375
Mobil:
(038) 5321386
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Námestie Ľ.Štúra 1738
Sídlo:
955 01 Topožčany, Námestie Ľ.Štúra 1738

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(038) 7490980, (038) 7492472
Mobil:
(038) 5321386
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
958 01 Partizánske, Námestie SNP 151
Sídlo:
958 01 Partizánske, Námestie SNP 151

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(054) 4710111, (054) 4710327
Mobil:
(054) 4710303
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 77 Bardejov, Dlhý rad 16
Sídlo:
085 77 Bardejov, Dlhý rad 16

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(051) 4521011, (051) 4521867
Mobil:
(051) 4521624
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
083 01 Sabinov, Námestie slobody 85
Sídlo:
083 01 Sabinov, Námestie slobody 85

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(054) 7521255, (054) 7521567
Mobil:
(054) 7521011
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 102/2
Sídlo:
089 01 Svidník, Sovietskych hrdinov 102/2

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(045) 6813705
Mobil:
(054) 7521011
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
966 81 Žarnovica, Bystrická 44
Sídlo:
966 81 Žarnovica, Bystrická 44

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(038) 5324304, (038) 5325336
Mobil:
(054) 7521011
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Bernolákova 1652
Sídlo:
955 01 Topožčany, Bernolákova 1652

Top Služby:

Okresný úrad

Telefónne čislo:
(045) 6716597, (045) 6725705
Mobil:
(045) 6725314
Fax:
(056) 6725597, (056) 6725597
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
965 01 Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8
Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej 8

Top Služby: