OTP Banka Slovensko a. s

Telefónne čislo:
(031) 5551720
Mobil:
(046) 5422178
Fax:
(031) 5551721, (031) 5551721
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
932 01 Vežký Meder, Bratislavská 122
Sídlo:
932 01 Vežký Meder, Bratislavská 122

OTP Banka Slovensko a. s.

Telefónne čislo:
(031) 5628172
Mobil:
(046) 5422178
Fax:
(031) 5551721, (031) 5551721
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Gazdovský rad 39
Sídlo:
931 01 Šamorín, Gazdovský rad 39

Top Služby:

OTP Banka Slovensko a.s.

Telefónne čislo:
(055) 6811360
Mobil:
(046) 5422178
Fax:
(055) 6811296, (055) 6811296
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Alžbetina 2
Sídlo:
040 01 Košice 1, Alžbetina 2

Top Služby:

OTP Banka Slovensko a.s.

Telefónne čislo:
(057) 7757362
Mobil:
(046) 5422178
Fax:
(055) 6811296, (055) 6811296
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 82 Humenné, Námestie Slobody 43
Sídlo:
066 82 Humenné, Námestie Slobody 43

Top Služby:

OTP Banka Slovensko a.s.

Telefónne čislo:
(056) 6727344
Mobil:
(046) 5422178
Fax:
(056) 6726821, (056) 6726821
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov 1, Kukučínova I84/I
Sídlo:
075 01 Trebišov 1, Kukučínova I84/I

Top Služby:

OTP Banka Slovensko a.s.

Telefónne čislo:
(056) 6782895
Mobil:
(046) 5422178
Fax:
(056) 6783103, (056) 6783103
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
078 01 Sečovce, Námestie sv.Cyrila a Metoda 47/23
Sídlo:
078 01 Sečovce, Námestie sv.Cyrila a Metoda 47/23

Top Služby:

OTP Banka Slovensko a.s.

Telefónne čislo:
(055) 6228362, (055) 6228417
Mobil:
(046) 5422178
Fax:
(055) 6228470, (055) 6228470
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Murgašova 3
Sídlo:
040 01 Košice 1, Murgašova 3

Top Služby:

OTP Banka Slovensko a.s.

Telefónne čislo:
(056) 6432241, (056) 6432246
Mobil:
(056) 6432240
Fax:
(055) 6228470, (055) 6228470
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Štefana Kukuru 14
Sídlo:
071 01 Michalovce, Štefana Kukuru 14

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(046) 5422327, (046) 5423315
Mobil:
(046) 5423317, (046) 5423031
Fax:
(046) 5422039, (046) 5422039
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Kláštorná 4
Sídlo:
971 01 Prievidza, Kláštorná 4

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(031) 7806075
Mobil:
(046) 5423317, (046) 5423031
Fax:
(046) 5422039, (046) 5422039
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 00 Galanta, Poštová 914/2
Sídlo:
924 00 Galanta, Poštová 914/2

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 59791111, (02) 52963484
Mobil:
(046) 5423317, (046) 5423031
Fax:
(046) 5422039, (046) 5422039
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
813 54 Bratislava 1, Štúrova 5
Sídlo:
813 54 Bratislava 1, Štúrova 5

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(037) 6547247, (037) 6547242
Mobil:
(037) 6547202, (037) 6547218
Fax:
(037) 6524479, (037) 6524479
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
950 41 Nitra, Štefánikova 9
Sídlo:
950 41 Nitra, Štefánikova 9

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 6522592, (032) 6525783
Mobil:
(037) 6547202, (037) 6547218
Fax:
(037) 6524479, (037) 6524479
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 62 Trenčín, Námestie svätej Anny 352/9
Sídlo:
911 62 Trenčín, Námestie svätej Anny 352/9

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4327210, (042) 4327208
Mobil:
(037) 6547202, (037) 6547218
Fax:
(037) 6524479, (037) 6524479
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Námestie Andreja Hlinku 35
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Námestie Andreja Hlinku 35

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(031) 7702524, (031) 7703282
Mobil:
(037) 6547202, (037) 6547218
Fax:
(031) 7704378, (031) 7704378
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 00 Šaža, Hlavná 33/36
Sídlo:
927 00 Šaža, Hlavná 33/36

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(058) 7324095
Mobil:
(037) 6547202, (037) 6547218
Fax:
(058) 7324922, (058) 7324922
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, U zeleného stromu 10
Sídlo:
048 01 Rožňava, U zeleného stromu 10

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(047) 5625470
Mobil:
(037) 6547202, (037) 6547218
Fax:
(047) 5624244, (047) 5624244
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, SNP 2
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, SNP 2

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(044) 5524342
Mobil:
(037) 6547202, (037) 6547218
Fax:
(044) 5524513, (044) 5524513
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, 1. mája 26
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, 1. mája 26

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(044) 4321211, (044) 4321207
Mobil:
(037) 6547202, (037) 6547218
Fax:
(044) 4321206, (044) 4321206
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 01 Ružomberok, Madáčova 7
Sídlo:
034 01 Ružomberok, Madáčova 7

Top Služby:

OTP Banka Slovensko, a.s.

Telefónne čislo:
(036) 6312283
Mobil:
(037) 6547202, (037) 6547218
Fax:
(036) 6224420, (036) 6224420
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 80 Levice, Svätého Michala 2
Sídlo:
934 80 Levice, Svätého Michala 2

Top Služby: