Špeciálna základná škola internátna

Telefónne čislo:
(058) 7343873, (058) 7322806
Mobil:
(037) 7786084, (037) 7786055
Fax:
(045) 5445074, (045) 5445074
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Komenského 5
Sídlo:
048 01 Rožňava, Komenského 5

Top Služby:

Špeciálna základná škola internátna

Telefónne čislo:
(058) 7322332
Mobil:
(037) 7786084, (037) 7786055
Fax:
(045) 5445074, (045) 5445074
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Ulica zeleného stromu 8
Sídlo:
048 01 Rožňava, Ulica zeleného stromu 8

Top Služby:

Špeciálna základná škola internátna

Telefónne čislo:
(058) 7322332
Mobil:
(037) 7786084, (037) 7786055
Fax:
(045) 5445074, (045) 5445074
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 41 Vranov nad Topžou, M.R. Štefánika 140
Sídlo:
093 41 Vranov nad Topžou, M.R. Štefánika 140

Špeciálna základná škola internátna

Telefónne čislo:
(031) 5558117
Mobil:
(037) 7786084, (037) 7786055
Fax:
(045) 5445074, (045) 5445074
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 28 Opatovský Sokolec, Opatovský Sokolec
Sídlo:
930 28 Opatovský Sokolec, Opatovský Sokolec

Top Služby:

Špeciálna základná škola internátna

Telefónne čislo:
(038) 5320021
Mobil:
(037) 7786084, (037) 7786055
Fax:
(045) 5445074, (045) 5445074
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Tovarnícka 1632
Sídlo:
955 01 Topožčany, Tovarnícka 1632

Top Služby:

Špeciálna základná škola internátna

Telefónne čislo:
(038) 5320531
Mobil:
(037) 7786084, (037) 7786055
Fax:
(045) 5445074, (045) 5445074
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Pod Kalváriou 941
Sídlo:
955 01 Topožčany, Pod Kalváriou 941

Top Služby:

Špeciálna základná škola internátna

Telefónne čislo:
(055) 6980050, 7296710
Mobil:
(037) 7786084, (037) 7786055
Fax:
(045) 5445074, (045) 5445074
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 11 Ždaňa, č.244
Sídlo:
044 11 Ždaňa, č.244

Top Služby: