Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA a.s.

Telefónne čislo:
(055) 6220935, (055) 6234078
Mobil:
(032) 7441253
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Hlavná 20
Sídlo:
040 01 Košice 1, Hlavná 20

Top Služby:

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s.

Telefónne čislo:
(031) 7896100
Mobil:
(032) 7441253
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
926 01 Sereď, Milana Rastislava Štefánika 2997
Sídlo:
926 01 Sereď, Milana Rastislava Štefánika 2997

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4323517, (042) 4328850
Mobil:
(032) 7441253
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 27/32
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 27/32

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4465667, (042) 4464568
Mobil:
(032) 7441253
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
019 01 Ilava, Mierové námestie 6
Sídlo:
019 01 Ilava, Mierové námestie 6

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4633214, (042) 4632208
Mobil:
(042)
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Moyzesova 1744
Sídlo:
020 01 Púchov, Moyzesova 1744

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa a.s.

Telefónne čislo:
(051) 7722125
Mobil:
(042)
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Hlavná 56
Sídlo:
080 01 Prešov, Hlavná 56

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa a.s.

Telefónne čislo:
(053) 4501172
Mobil:
(042)
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
054 01 Levoča, nám. Majstra Pavla 31
Sídlo:
054 01 Levoča, nám. Majstra Pavla 31

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa a.s.

Telefónne čislo:
(057) 7685864, (057) 7624676
Mobil:
(042)
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Staničná 1021 a Hotel Vihorlat
Sídlo:
069 01 Snina, Staničná 1021 a Hotel Vihorlat

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa a.s.

Telefónne čislo:
(054) 4725781, (054) 4725519
Mobil:
(054) 4726491
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Bardejov, Hurbanová 19
Sídlo:
085 01 Bardejov, Hurbanová 19

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4420459, (042) 4420931
Mobil:
(054) 4726491
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Námestie Matice Slovenskej
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Námestie Matice Slovenskej

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa, a. s.

Telefónne čislo:
(042) 4420459, (042) 4420931
Mobil:
(054) 4726491
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
952 01 Vráble, Levická 1288/16
Sídlo:
952 01 Vráble, Levická 1288/16

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa, a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4323517
Mobil:
(054) 4726491
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 27/32
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Centrum 27/32

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7443324, (032) 7443362
Mobil:
(032) 7444678
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Mierové námestie 44
Sídlo:
911 01 Trenčín, Mierové námestie 44

Top Služby:

Prvá Stavebná sporitežňa, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7443324, (032) 7443362
Mobil:
(032) 7444678
Fax:
(045) 6735866, (045) 6735866
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, SNP 41
Sídlo:
916 01 Stará Turá, SNP 41

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa, a.s.

Telefónne čislo:
(037) 6522271, (037) 6522272
Mobil:
(037) 6522273, (037) 6522274
Fax:
(037) 6522270, (037) 6522270
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Štefánikova 51
Sídlo:
949 01 Nitra, Štefánikova 51

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa, a.s.

Telefónne čislo:
(037) 6522271, (037) 6522272
Mobil:
(037) 6522273, (037) 6522274
Fax:
(037) 6522270, (037) 6522270
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
953 01 Zlaté Moravce, Župná 4
Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, Župná 4

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa, a.s.

Telefónne čislo:
(058) 7329568
Mobil:
(037) 6522273, (037) 6522274
Fax:
(037) 6522270, (037) 6522270
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 ROŽŇAVA, Námestie bvaníkov 15
Sídlo:
048 01 ROŽŇAVA, Námestie bvaníkov 15

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa, a.s.

Telefónne čislo:
(044) 5523871
Mobil:
(037) 6522273, (037) 6522274
Fax:
(037) 6522270, (037) 6522270
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Garbiarska 4
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Garbiarska 4

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa, a.s.

Telefónne čislo:
(035) 6501480
Mobil:
(037) 6522273, (037) 6522274
Fax:
(037) 6522270, (037) 6522270
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
942 01 Šurany, M. R. Štefánika 14
Sídlo:
942 01 Šurany, M. R. Štefánika 14

Top Služby:

Prvá stavebná sporitežňa, a.s.

Telefónne čislo:
(035) 6428194
Mobil:
(037) 6522273, (037) 6522274
Fax:
(037) 6522270, (037) 6522270
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, M. Flengera 4
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, M. Flengera 4

Top Služby: