Rímsko - katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5693580
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 40 Štvrtok na Ostrove, Hlavná 2
Sídlo:
930 40 Štvrtok na Ostrove, Hlavná 2

Rímsko - katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(037) 7731946
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Hviezdoslavova 7
Sídlo:
949 01 Nitra, Hviezdoslavova 7

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5514109
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 03 Kostolné Kračany, Kostolné Kračany
Sídlo:
930 03 Kostolné Kračany, Kostolné Kračany

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5582175
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 11 Topožníky, Kostolná 5
Sídlo:
930 11 Topožníky, Kostolná 5

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5545131
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 34 Holice, Holice
Sídlo:
930 34 Holice, Holice

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5558136
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 28 Okoč, Okoč
Sídlo:
930 28 Okoč, Okoč

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5552210
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
932 01 Vežký Meder, Sv.Štefana 338
Sídlo:
932 01 Vežký Meder, Sv.Štefana 338

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5587115
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 52 Blahová, Blahová
Sídlo:
930 52 Blahová, Blahová

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5541224
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 08 Baloň, Baloň
Sídlo:
930 08 Baloň, Baloň

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5585371
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 12 Ohrady, č.336
Sídlo:
930 12 Ohrady, č.336

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5586461
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 51 Vežká Paka, Vežká Paka
Sídlo:
930 51 Vežká Paka, Vežká Paka

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5594714
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 04 Baka, Baka
Sídlo:
930 04 Baka, Baka

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5523129
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 25 Vrakúň, Vrakúň
Sídlo:
930 25 Vrakúň, Vrakúň

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5598580
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 30 Báč, Báč
Sídlo:
930 30 Báč, Báč

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5597104
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 33 Horný Bar, Horný Bar
Sídlo:
930 33 Horný Bar, Horný Bar

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5586201
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 37 Lehnice, Lehnice
Sídlo:
930 37 Lehnice, Lehnice

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5522016
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 01 Vežké Blahovo, Vežké Blahovo
Sídlo:
930 01 Vežké Blahovo, Vežké Blahovo

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5524465
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 14
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 14

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5622361, (031) 5622810
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Kláštorná 2
Sídlo:
931 01 Šamorín, Kláštorná 2

Top Služby:

Rímsko katolícky farský úrad

Telefónne čislo:
(031) 5548187
Mobil:
0915/882 038
Fax:
(02) 43637604, (02) 43637604
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 31 Vojka nad Dunajom, Vojka nad Dunajom
Sídlo:
930 31 Vojka nad Dunajom, Vojka nad Dunajom

Top Služby: