Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Slovenská informačná služba

Telefónne čislo:
(02) 44259063, (02) 44259021
Mobil:
(02) 45943741
Fax:
(032) 7461018, (032) 7461018
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava 3, Vajnorská 39
Sídlo:
831 03 Bratislava 3, Vajnorská 39