Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Slovenská pošta 16

Telefónne čislo:
(02) 52923529
Mobil:
(02) 52497673
Fax:
(02) 49249536, (02) 49249536
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 06 Bratislava 1, Fajnorovo nábrežie 1
Sídlo:
811 06 Bratislava 1, Fajnorovo nábrežie 1