Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(056) 6452213, (056) 6452270
Mobil:
(056) 6452276, (056) 6451111
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Plynárenská 4
Sídlo:
071 01 Michalovce, Plynárenská 4

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(043) 5382281
Mobil:
(056) 6452276, (056) 6451111
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 43 Nižná, Nová Doba 508
Sídlo:
027 43 Nižná, Nová Doba 508

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(053) 4472861
Mobil:
(056) 6452276, (056) 6451111
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
053 48 Krompachy, Maurerova 13
Sídlo:
053 48 Krompachy, Maurerova 13

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4321483
Mobil:
(056) 6452276, (056) 6451111
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Partizánska 65
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Partizánska 65

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(053) 4423749, (053) 4423874
Mobil:
(056) 6452276, (056) 6451111
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Zimná 44
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Zimná 44

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7722362, (032) 7722365
Mobil:
(032) 7722369
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 83 Nové Mesto nad Váhom, Ľudmily Podjavorinskej 10
Sídlo:
915 83 Nové Mesto nad Váhom, Ľudmily Podjavorinskej 10

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(044) 5524385
Mobil:
(032) 7722369
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Plynárenská 4
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Plynárenská 4

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(047) 5621085, (047) 5624353
Mobil:
(032) 7722369
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, SNP 606/11
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, SNP 606/11

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(058) 7881744, (058) 7881745
Mobil:
(058) 7881746
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Šafárikova 20
Sídlo:
048 01 Rožňava, Šafárikova 20

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(043) 4221038
Mobil:
(058) 7881746
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Gorkého 13
Sídlo:
036 01 Martin, Gorkého 13

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(042) 4434333
Mobil:
(058) 7881746
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 51 Nová Dubnica, SNP 3/2
Sídlo:
018 51 Nová Dubnica, SNP 3/2

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(041) 4324436
Mobil:
(058) 7881746
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Sládkovičova 6
Sídlo:
022 01 Čadca, Sládkovičova 6

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(052) 7192372, (052) 7192375
Mobil:
(052) 7192376
Fax:
(056) 6421696, (056) 6421696
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Kežmarská 3524/9
Sídlo:
058 01 Poprad, Kežmarská 3524/9

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(02) 58691111, (0850) 111363
Mobil:
(052) 7192376
Fax:
(02) 58699000, (02) 58699000
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
825 11 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/a
Sídlo:
825 11 Bratislava 26, Mlynské nivy 44/a

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(052) 4525001
Mobil:
(052) 7192376
Fax:
(02) 58699000, (02) 58699000
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
060 01 Kežmarok, Hlavné námestie 70
Sídlo:
060 01 Kežmarok, Hlavné námestie 70

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(047) 4652292, (047) 4652293
Mobil:
(047) 4652294
Fax:
(02) 58699000, (02) 58699000
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Mikušovská cesta
Sídlo:
984 01 Lučenec, Mikušovská cesta

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(048) 6113230
Mobil:
(047) 4652294
Fax:
(02) 58699000, (02) 58699000
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Dr. Clementisa 1/1213
Sídlo:
977 01 Brezno, Dr. Clementisa 1/1213

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(048) 4231333
Mobil:
(047) 4652294
Fax:
(02) 58699000, (02) 58699000
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Havranské1471/1
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Havranské1471/1

Top Služby:

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 6580045
Mobil:
(047) 4652294
Fax:
(02) 58699000, (02) 58699000
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Piaristická 6
Sídlo:
911 01 Trenčín, Piaristická 6

Top Služby: