Slovinteriér,s.r.o.

Telefónne čislo:
(042) 4691546, (042) 4691448
Mobil:
(047) 4211217, (047) 4211315
Fax:
(02) 48291543, (02) 48291543
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 53 Lúky pod Makytou, Pod Baňou 1
Sídlo:
020 53 Lúky pod Makytou, Pod Baňou 1

Top Služby: