SLOVOSIVEX a.s.

Telefónne čislo:
(055) 6855311, (055) 6230283
Mobil:
(055) 6234177
Fax:
(055) 6234178, (055) 6234178
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Štúrova 33
Sídlo:
040 01 Košice 1, Štúrova 33

Top Služby: