SOCIÁLNA POISOVŇA

Telefónne čislo:
(037) 6930011, (037) 6930016
Mobil:
(02) 44885128
Fax:
(037) 6930010, (037) 6930010
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
953 01 Zlaté Moravce, Sládkovičova 3
Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, Sládkovičova 3

Top Služby:

SOCIÁLNA POISOVŇA

Telefónne čislo:
(036) 6228123, (036) 6228526
Mobil:
(036) 6228529, (036) 6229643
Fax:
(036) 6312854, (036) 6312854
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 71 Levice, Svätého Michala 4
Sídlo:
934 71 Levice, Svätého Michala 4

Top Služby:

SOCIÁLNA POISOVŇA

Telefónne čislo:
(037) 6921200, (037) 6921265
Mobil:
(036) 6228529, (036) 6229643
Fax:
(037) 6533843, (037) 6533843
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
950 43 Nitra, Slančíkovej 3
Sídlo:
950 43 Nitra, Slančíkovej 3

Top Služby:

SOCIÁLNA POISOVŇA

Telefónne čislo:
(031) 7806161, (031) 7806162
Mobil:
(031) 7806164, (031) 7806165
Fax:
(031) 7806167, (031) 7806167
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Zoltána Kodálya 1629/48
Sídlo:
924 01 Galanta, Zoltána Kodálya 1629/48

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(042) 4326068, (042) 4326105
Mobil:
(042) 4326915
Fax:
(031) 7806167, (031) 7806167
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Kukučínova 208/23
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Kukučínova 208/23

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(055) 7264111
Mobil:
(042) 4326915
Fax:
(055) 6224403, (055) 6224403
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Festivalové námestie 1
Sídlo:
040 01 Košice 1, Festivalové námestie 1

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(043) 4237551
Mobil:
(042) 4326915
Fax:
(043) 4230050, (043) 4230050
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Námestie SNP 4
Sídlo:
036 01 Martin, Námestie SNP 4

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(056) 6726360
Mobil:
(042) 4326915
Fax:
(056) 6726936, (056) 6726936
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov 1, M. R. Štefánika 178
Sídlo:
075 01 Trebišov 1, M. R. Štefánika 178

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(041) 7056111, (041) 5521859
Mobil:
(041) 5521858
Fax:
(041) 7056170, (041) 7056170
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Námestie Ľ. Štúra 5
Sídlo:
010 01 Žilina, Námestie Ľ. Štúra 5

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(036) 7565175, (036) 6401553
Mobil:
(041) 5521858
Fax:
(036) 7565175, (036) 7565175
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Jesenského 85
Sídlo:
943 01 Štúrovo, Jesenského 85

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(042) 4422192, (042) 4422204
Mobil:
(041) 5521858
Fax:
(036) 7565175, (036) 7565175
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Partizánska 149/1
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Partizánska 149/1

Top Služby:

Sociálna Poisťovňa

Telefónne čislo:
(032) 7712796, (032) 7718160
Mobil:
(032) 7712095
Fax:
(036) 7565175, (036) 7565175
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Jánošíkova 4
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Jánošíkova 4

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(02) 50262111, (02) 50262309
Mobil:
(02) 50262411, (02) 50262128
Fax:
(02) 55561637, (02) 55561637
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
829 02 Bratislava, Záhradnícka 31
Sídlo:
829 02 Bratislava, Záhradnícka 31

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(052) 7874111
Mobil:
(02) 50262411, (02) 50262128
Fax:
(052) 7874297, (052) 7874297
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, 1. mája 4053/24
Sídlo:
058 01 Poprad, 1. mája 4053/24

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(031) 5910511, (031) 5910522
Mobil:
(031) 5910514 riaditež
Fax:
(031) 5516134, (031) 5516134
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 693/5

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(032) 6512111, (032) 6512231
Mobil:
(032) 6512424
Fax:
(032) 6512524, (032) 6512524
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Jillemnického 3760
Sídlo:
911 01 Trenčín, Jillemnického 3760

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(035) 7907111
Mobil:
(032) 6512424
Fax:
(035) 7907401, (035) 7907401
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 79 Komárno, Petöfiho 7
Sídlo:
945 79 Komárno, Petöfiho 7

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(033) 7424865, (033) 7423828
Mobil:
(033) 7422535, (033) 7330040
Fax:
(033) 7330041-2, (033) 7330041-2
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, Jarmočná 3
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Jarmočná 3

Top Služby:

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(033) 7721301, (033) 7625012
Mobil:
(033) 7627350
Fax:
(033) 7330041-2, (033) 7330041-2
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Komenského 12
Sídlo:
921 01 Piešťany, Komenského 12

Sociálna poisťovňa

Telefónne čislo:
(034) 6215287, (034) 6215286
Mobil:
(033) 7627350
Fax:
(034) 6215285, (034) 6215285
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
907 01 Myjava, Námestie M. R. Štefánika 513
Sídlo:
907 01 Myjava, Námestie M. R. Štefánika 513