Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

S PoweR export - import, s.r.o.

Telefónne čislo:
(051) 7762958
Mobil:
(02) 44458943
Fax:
(051) 7491380, (051) 7491380
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 21 Vežký Šariš, M.R.Štefánika 3
Sídlo:
082 21 Vežký Šariš, M.R.Štefánika 3

Top Služby:

S PoweR export - import, s.r.o.

Telefónne čislo:
(048) 4123060
Mobil:
(02) 44458943
Fax:
(048) 4156074, (048) 4156074
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Kapitulská 12
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Kapitulská 12

Top Služby:

S PoweR export-import, s.r.o.