Správa katastra

Telefónne čislo:
(047) 4328680
Mobil:
(032) 6509315
Fax:
(047) 4321123, (047) 4321123
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, M. Rázusa 32
Sídlo:
984 01 Lučenec, M. Rázusa 32

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(041) 5112176, (041) 5112175
Mobil:
(032) 6509315
Fax:
(041) 5643058, (041) 5643058
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Andreja Kmeťa 17, P. O. Box B 91
Sídlo:
010 01 Žilina, Andreja Kmeťa 17, P. O. Box B 91

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(051) 7711573, (051) 7711643
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(051) 7732234, (051) 7732234
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Konštantínova 6
Sídlo:
080 01 Prešov, Konštantínova 6

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(047) 4210111
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(047) 4223232, (047) 4223232
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
987 01 Poltár, Kanadská 229
Sídlo:
987 01 Poltár, Kanadská 229

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(038) 7490952
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(047) 4223232, (047) 4223232
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
958 01 Partizánske, Februárová 152/1
Sídlo:
958 01 Partizánske, Februárová 152/1

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(048) 4132434
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(048) 4132435, (048) 4132435
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra 1

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(043) 5581888
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(048) 4132435, (048) 4132435
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
029 01 Námestovo, Hattalova 367/15
Sídlo:
029 01 Námestovo, Hattalova 367/15

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(043) 4238516, (043) 4220868
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(043) 4136670, (043) 4136670
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Severná 15
Sídlo:
036 01 Martin, Severná 15

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(043) 5865011
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(043) 5862454, (043) 5862454
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
026 01 Dolný Kubín, Obrancov mieru 12
Sídlo:
026 01 Dolný Kubín, Obrancov mieru 12

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(038) 7604034
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(038) 7600130, (038) 7600130
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 1237/46
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 1237/46

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(042) 4456520
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(042) 4456510, (042) 4456510
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
019 01 Ilava, Mierové námestie 81/18
Sídlo:
019 01 Ilava, Mierové námestie 81/18

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(052) 7725036
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(052) 7725019, (052) 7725019
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Wolkerova 18
Sídlo:
058 01 Poprad, Wolkerova 18

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(033) 7365216
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(052) 7725019, (052) 7725019
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, Jarmočná 3
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Jarmočná 3

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(042) 4321470, (042) 4323520
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(042) 4325349, (042) 4325349
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Partizánska 7
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Partizánska 7

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(053) 4510203
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(042) 4325349, (042) 4325349
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
054 01 Levoča, Mäsiarska ulica 14
Sídlo:
054 01 Levoča, Mäsiarska ulica 14

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(053) 4510203
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(042) 4325349, (042) 4325349
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 12 Detva, Štúrova 847
Sídlo:
962 12 Detva, Štúrova 847

Top Služby:

Správa katastra

Telefónne čislo:
(041) 4334770
Mobil:
(051) 7721473
Fax:
(041) 4334773, (041) 4334773
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Podjavorinskej 2576
Sídlo:
022 01 Čadca, Podjavorinskej 2576

Top Služby: