STAVMIX s.r.o.

Telefónne čislo:
(02) 44450721, (02) 44450722
Mobil:
(045) 6723715
Fax:
(02) 44258504, (02) 44258504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava 3, Stará Vajnorská 1
Sídlo:
831 04 Bratislava 3, Stará Vajnorská 1

Top Služby:

Stavmix, s.r.o.

Telefónne čislo:
(033) 6474562
Mobil:
(045) 6723715
Fax:
(02) 44258504, (02) 44258504
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 01 Modra, Šúrska 2063
Sídlo:
900 01 Modra, Šúrska 2063

Top Služby: