Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(038) 7602331, (038) 7603485
Mobil:
(031) 5523668, (031) 5525961
Fax:
(031) 7010581, (031) 7010581
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Farská 7
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Farská 7

Top Služby:

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(046) 5475312-15, (046) 5475311
Mobil:
(046) 5475702
Fax:
(031) 7010581, (031) 7010581
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
972 51 Handlová, Lipová 15
Sídlo:
972 51 Handlová, Lipová 15

Top Služby:

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(038) 7492801
Mobil:
(046) 5475702
Fax:
(031) 7010581, (031) 7010581
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
958 01 Partizánske, Námestie SNP 14
Sídlo:
958 01 Partizánske, Námestie SNP 14

Top Služby:

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(036) 6312527, (036) 6312528
Mobil:
(046) 5475702
Fax:
(036) 6312867, (036) 6312867
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 47 Levice, Františka Hečku 25
Sídlo:
934 47 Levice, Františka Hečku 25

Top Služby:

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(037) 6510862
Mobil:
(046) 5475702
Fax:
(036) 6312867, (036) 6312867
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Fraňa Kráža 10
Sídlo:
949 01 Nitra, Fraňa Kráža 10

Top Služby:

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(042) 4421289, (042) 4422243
Mobil:
(042) 4425727
Fax:
(036) 6312867, (036) 6312867
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Obrancov mieru 343/1

Top Služby:

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(051) 7712196, (051) 7710663
Mobil:
(042) 4425727
Fax:
(036) 6312867, (036) 6312867
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Duklianska 1
Sídlo:
080 01 Prešov, Duklianska 1

Top Služby:

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(051) 7725567, (051) 7732344
Mobil:
(051) 7721649
Fax:
(036) 6312867, (036) 6312867
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Plzenská 1
Sídlo:
080 01 Prešov, Plzenská 1

Top Služby:

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(032) 6523106-8, (032) 6401285
Mobil:
(051) 7721649
Fax:
(036) 6312867, (036) 6312867
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Staničná 4
Sídlo:
911 05 Trenčín, Staničná 4

Top Služby:

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(02) 52964945, (02) 52967825
Mobil:
(02) 52968033, (02) 52968
Fax:
(036) 6312867, (036) 6312867
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 02 Bratislava 1, Fajnorovo nábrežie
Sídlo:
811 02 Bratislava 1, Fajnorovo nábrežie

Stredná priemyselná škola

Telefónne čislo:
(057) 7623813
Mobil:
(02) 52968033, (02) 52968
Fax:
(057) 7622618, (057) 7622618
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Partizánska 1059/23
Sídlo:
069 01 Snina, Partizánska 1059/23

Top Služby: