Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(033) 5333469, (033) 5512339
Mobil:
(051) 7733706
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Trhová 3
Sídlo:
917 01 Trnava, Trhová 3

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(038) 5323034
Mobil:
0911 291 541
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Pílska 7
Sídlo:
955 01 Topožčany, Pílska 7

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(046) 5475338, (046) 5476071
Mobil:
(046) 5476456
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
972 51 Handlová, Lipová 8
Sídlo:
972 51 Handlová, Lipová 8

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(038) 5323863, (038) 5321534
Mobil:
(038) 5322869
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Krušovská 2091
Sídlo:
955 01 Topožčany, Krušovská 2091

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(037) 6530700, (037) 6530701
Mobil:
(037) 6530702, (037) 6530703
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 05 Nitra, Novozámocká 220
Sídlo:
949 05 Nitra, Novozámocká 220

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(032) 7715589, (032) 7712413
Mobil:
(032) 7714620
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Jánošíkova 4
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Jánošíkova 4

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(051) 7711461, (051) 7711459
Mobil:
(051) 7711460
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Vodárenska 3
Sídlo:
080 01 Prešov, Vodárenska 3

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(046) 5430371, (046) 5430391
Mobil:
(051) 7711460
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Falešníka 6
Sídlo:
971 01 Prievidza, Falešníka 6

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(051) 7705240, (051) 7705282
Mobil:
(051) 7705268
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 05 Solivar-Prešov, Ľudmily Podjavorinskej 22
Sídlo:
080 05 Solivar-Prešov, Ľudmily Podjavorinskej 22

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(02) 44882925, (02) 44883268
Mobil:
(051) 7705268
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava 1, Laurinská 10
Sídlo:
811 01 Bratislava 1, Laurinská 10

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(02) 64366108
Mobil:
(051) 7705268
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 01 Bratislava 42, Harmincova 1
Sídlo:
841 01 Bratislava 42, Harmincova 1

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(02) 55575979
Mobil:
(051) 7705268
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 07 Bratislava 1, Vazovova 12
Sídlo:
811 07 Bratislava 1, Vazovova 12

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(02) 44886728
Mobil:
(051) 7705268
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava 214, Hnilícka 1
Sídlo:
821 07 Bratislava 214, Hnilícka 1

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(02) 62243626
Mobil:
(051) 7705268
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Farského 9
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Farského 9

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(02) 44883242
Mobil:
(051) 7705268
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 07 Bratislava 36, Rybničná 59
Sídlo:
831 07 Bratislava 36, Rybničná 59

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(02) 43295250
Mobil:
(051) 7705268
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 04 Bratislava 21, Ivánska cesta 23
Sídlo:
820 04 Bratislava 21, Ivánska cesta 23

Top Služby:

Stredné odborné učilište

Telefónne čislo:
(02) 43295524
Mobil:
(051) 7705268
Fax:
(02) 43426186, (02) 43426186
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 04 Bratislava 21, Ivanská cesta 15
Sídlo:
820 04 Bratislava 21, Ivanská cesta 15