Stredné odborné učilište strojárske

Telefónne čislo:
(02) 63838417
Mobil:
(031) 5526741
Fax:
(056) 6285021, (056) 6285021
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Vranovská 4
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Vranovská 4

Top Služby:

Stredné odborné učilište strojárske

Telefónne čislo:
(047) 5634230, (047) 5634231
Mobil:
(047) 5621744
Fax:
(056) 6285021, (056) 6285021
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Školská 15
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Školská 15

Top Služby:

Stredné odborné učilište strojárske

Telefónne čislo:
(02) 64779473
Mobil:
(047) 5621744
Fax:
(056) 6285021, (056) 6285021
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 08 Bratislava 49, Jána Jonáša 5
Sídlo:
841 08 Bratislava 49, Jána Jonáša 5

Top Služby:

Stredné odborné učilište strojárske

Telefónne čislo:
(043) 4136747, (043) 4133062
Mobil:
(047) 5621744
Fax:
(043) 4237122, (043) 4237122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Červenej armády 25
Sídlo:
036 01 Martin, Červenej armády 25

Top Služby:

Stredné odborné učilište strojárske

Telefónne čislo:
(038) 7603701
Mobil:
(047) 5621744
Fax:
(043) 4237122, (043) 4237122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Partizánska 76
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Partizánska 76

Top Služby:

Stredné odborné učilište strojárske

Telefónne čislo:
(046) 5426502, (046) 5422433
Mobil:
(046) 5426547
Fax:
(043) 4237122, (043) 4237122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Vinohradnícka 8
Sídlo:
971 01 Prievidza, Vinohradnícka 8

Top Služby:

Stredné odborné učilište strojárske

Telefónne čislo:
(031) 5522905, (031) 5522546
Mobil:
(031) 5522589, (031) 5521027
Fax:
(043) 4237122, (043) 4237122
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Kračanská cesta 1240

Top Služby: