Súkromná stredná odborná škola PAMIKO

Telefónne čislo:
055/6251419
Mobil:
0905 738 066, 0905 541 264
Fax:
055/6251419
Web:
E-mail:
Sídlo:
040 01 Košice, Kukučínova 23

Top Služby: