Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Tepi trend

Telefónne čislo:
(055) 6007100, (055) 6360999
Mobil:
(055) 6360991
Fax:
(055) 6007110, (055) 6007110
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Šoltésovej 474/110
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Šoltésovej 474/110

Top Služby: