Študentský domov Juraja Hronca

Telefónne čislo:
(02) 52497169
Mobil:
(037) 6529206
Fax:
(02) 57100809, (02) 57100809
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 07 Bratislava 1, Bernolákova 1
Sídlo:
811 07 Bratislava 1, Bernolákova 1