Ľudová banka a.s.

Telefónne čislo:
(033) 7970000
Mobil:
(038) 5311559, (038) 5311560
Fax:
(033) 7970005, (033) 7970005
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
921 01 Piešťany, Nám. Slobody 13, P.O.Box 13
Sídlo:
921 01 Piešťany, Nám. Slobody 13, P.O.Box 13

Top Služby:

Ľudová banka a.s.

Telefónne čislo:
(033) 5903821-6
Mobil:
(038) 5311559, (038) 5311560
Fax:
(033) 5903850, (033) 5903850
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Paulínska 2, P.O.Box 2
Sídlo:
917 00 Trnava, Paulínska 2, P.O.Box 2

Top Služby:

ĽUDOVÁ BANKA, a.s.

Telefónne čislo:
(055) 7204211
Mobil:
(038) 5311559, (038) 5311560
Fax:
(055) 7204240, (055) 7204240
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
043 73 Košice, Mlynská 29
Sídlo:
043 73 Košice, Mlynská 29

Top Služby:

ĽUDOVÁ BANKA, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7480111, (032) 7441935
Mobil:
(032) 7441938
Fax:
(055) 7204240, (055) 7204240
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Štúrovo námestie 16, P.O.Box 90
Sídlo:
911 01 Trenčín, Štúrovo námestie 16, P.O.Box 90

Top Služby:

Ľudová banka, a.s.

Telefónne čislo:
(032) 7484401
Mobil:
(032) 7441938
Fax:
(032) 7484405, (032) 7484405
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 2429/16
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 2429/16

ĽUDOVÁ BANKA, a.s.

Telefónne čislo:
(055) 7206511
Mobil:
(032) 7441938
Fax:
(055) 7206515, (055) 7206515
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
043 73 Košice 1, Hlavná 108
Sídlo:
043 73 Košice 1, Hlavná 108

Top Služby:

Ľudová banka, a.s.

Telefónne čislo:
(041) 5626293, (041) 5626318
Mobil:
(032) 7441938
Fax:
(055) 7206515, (055) 7206515
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Národná 28
Sídlo:
010 01 Žilina, Národná 28

Top Služby:

Ľudová Banka,a.s.

Telefónne čislo:
(052) 7722910
Mobil:
(032) 7441938
Fax:
(052) 7723215, (052) 7723215
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Námestie sv.Egídia 124
Sídlo:
058 01 Poprad, Námestie sv.Egídia 124

Top Služby:

Ľudová banka,a.s.

Telefónne čislo:
(035) 7900010, (035) 7900011-4
Mobil:
(032) 7441938
Fax:
(052) 7723215, (052) 7723215
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Záhradnícka 15
Sídlo:
945 01 Komárno, Záhradnícka 15

Top Služby:

Ľudová banka,a.s.

Telefónne čislo:
(0850) 123123, (031) 5902700
Mobil:
(032) 7441938
Fax:
(052) 7723215, (052) 7723215
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Poštová 2
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Poštová 2

Top Služby:

Ľudová banka,a.s.

Telefónne čislo:
(048) 4712111, (048) 4712113
Mobil:
(032) 7441938
Fax:
(052) 7723215, (052) 7723215
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská bystrica, Dolná 27
Sídlo:
974 01 Banská bystrica, Dolná 27

Top Služby: