Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 43426838
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 43429639, (02) 43429639
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 05 Bratislava 2, Mierová 66
Sídlo:
821 05 Bratislava 2, Mierová 66

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 64780722
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 64780726, (02) 64780726
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 03 Bratislava 47, Malokarpatské nám.9
Sídlo:
841 03 Bratislava 47, Malokarpatské nám.9

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 50223300
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 55425941, (02) 55425941
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava 2, Krížna 54
Sídlo:
821 08 Bratislava 2, Krížna 54

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 54772846
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 54788084, (02) 54788084
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
833 40 Bratislava 37, Limbová 1
Sídlo:
833 40 Bratislava 37, Limbová 1

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 65425840
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 65425825, (02) 65425825
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 04 Bratislava 47, Borská 3/A
Sídlo:
841 04 Bratislava 47, Borská 3/A

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 59551111
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 54131028, (02) 54131028
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
813 20 Bratislava 1, Gorkého 9
Sídlo:
813 20 Bratislava 1, Gorkého 9

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 50557165
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 52967136, (02) 52967136
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
815 79 Bratislava 1, Dunajská 24
Sídlo:
815 79 Bratislava 1, Dunajská 24

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 55969735
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 64780726, (02) 64780726
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava 2, Dulovo nám. 1
Sídlo:
821 08 Bratislava 2, Dulovo nám. 1

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 63454231
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 63454232, (02) 63454232
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Nobelovo nám. 5
Sídlo:
851 01 Bratislava, Nobelovo nám. 5

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 52733898
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 52733897, (02) 52733897
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 04 Bratislava 1, Obchodná 1
Sídlo:
811 04 Bratislava 1, Obchodná 1

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 62414280
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 62414278, (02) 62414278
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 04 Bratislava, Ovsištské nám. 1
Sídlo:
851 04 Bratislava, Ovsištské nám. 1

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 63821627
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 63821608, (02) 63821608
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 02 Bratislava 5, Rovniankova 3/A
Sídlo:
851 02 Bratislava 5, Rovniankova 3/A

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 52923016
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 52965422, (02) 52965422
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava 1, Špitálska 10
Sídlo:
811 01 Bratislava 1, Špitálska 10

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 62248040
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 62248138, (02) 62248138
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 00 Bratislava, Vlastenecké nám. 6
Sídlo:
851 00 Bratislava, Vlastenecké nám. 6

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 45522006
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 45522138, (02) 45522138
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
822 02 Bratislava 214, Širavská 7
Sídlo:
822 02 Bratislava 214, Širavská 7

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 45524716
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 45247729, (02) 45247729
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 10 Bratislava 214, Vlčie hrdlo 1
Sídlo:
821 10 Bratislava 214, Vlčie hrdlo 1

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 44453890
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 44453888, (02) 44453888
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava 3, Račianska 54
Sídlo:
831 03 Bratislava 3, Račianska 54

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 44871034
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 44871025, (02) 44871025
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava 35, Detvianska 3
Sídlo:
831 06 Bratislava 35, Detvianska 3

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 54411811
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 54411835, (02) 54411835
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 01 Bratislava 1, Zámocká 38
Sídlo:
811 01 Bratislava 1, Zámocká 38

Všeobecná úverová banka, a.s. - pobočka

Telefónne čislo:
(02) 44442130
Mobil:
(051) 7356439
Fax:
(02) 44442131, (02) 44442131
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 02 Bratislava 3, Račianske mýto 3
Sídlo:
831 02 Bratislava 3, Račianske mýto 3