Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(035) 6410869
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 01 Nové Zámky, Bitúnková 13
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Bitúnková 13

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(035) 7781175
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 12 Zlatná na Ostrove, Zlatná na Ostrove
Sídlo:
946 12 Zlatná na Ostrove, Zlatná na Ostrove

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5543234
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 35 Michal na Ostrove, č.11
Sídlo:
930 35 Michal na Ostrove, č.11

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5590296
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 10 Dolný Štál, Dolný Štál
Sídlo:
930 10 Dolný Štál, Dolný Štál

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5586181
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 37 Lehnice, č.5
Sídlo:
930 37 Lehnice, č.5

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5558119
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 28 Okoč, Lipový rad 1
Sídlo:
930 28 Okoč, Lipový rad 1

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5591258
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 21 Jahodná, Alžbetínske nám.
Sídlo:
930 21 Jahodná, Alžbetínske nám.

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5571472, (031) 5516148
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Vežkoblahovská 23
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Vežkoblahovská 23

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5598225
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 30 Rohovce, č.163
Sídlo:
930 30 Rohovce, č.163

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5582280
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 11 Topožníky, Hlavná 93
Sídlo:
930 11 Topožníky, Hlavná 93

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5545102
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 34 Holice, Holice
Sídlo:
930 34 Holice, Holice

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5541153
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 08 Čiližská Radvaň, č.284
Sídlo:
930 08 Čiližská Radvaň, č.284

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5594436
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 05 Gabčíkovo, Zdravotnícka 599
Sídlo:
930 05 Gabčíkovo, Zdravotnícka 599

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5529441
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Vežkoblahovská 23
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Vežkoblahovská 23

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5594202
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 05 Gabčíkovo, Zdravotnícka 599
Sídlo:
930 05 Gabčíkovo, Zdravotnícka 599

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5594207
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 05 Gabčíkovo, Zdravotnícka 599
Sídlo:
930 05 Gabčíkovo, Zdravotnícka 599

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5553935
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
932 01 Vežký Meder, Komárňanská 164
Sídlo:
932 01 Vežký Meder, Komárňanská 164

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5571474
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Vežkoblahovská 23
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Vežkoblahovská 23

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5527755
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Jesenského 10
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Jesenského 10

Top Služby:

Všeobecný lekár

Telefónne čislo:
(031) 5693329
Mobil:
(031) 7838511, (031) 7838524
Fax:
(02) 67277310, (02) 67277310
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Štvrtok na Ostrove, Štvrtok na Ostrove
Sídlo:
931 01 Štvrtok na Ostrove, Štvrtok na Ostrove

Top Služby: