Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(055) 6743544, (055) 6746619
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 12 Košice 12, Irkutská 1
Sídlo:
040 12 Košice 12, Irkutská 1

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(055) 6711148
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 22 Košice 22 - Furča, Krosnianska 6
Sídlo:
040 22 Košice 22 - Furča, Krosnianska 6

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(056) 6350242
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 43 Čierna nad Tisou, Školská 41
Sídlo:
076 43 Čierna nad Tisou, Školská 41

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(055) 6225781, (055) 6227431
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Hlavná 68
Sídlo:
040 01 Košice, Hlavná 68

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(055) 6221974, (055) 6220760
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Kováčska 43
Sídlo:
040 01 Košice, Kováčska 43

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(055) 6787778, 7297397-9
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Jantárová 6
Sídlo:
040 01 Košice, Jantárová 6

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(056) 6321183
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
077 01 Krážovský Chlmec, Námestie hrdinov 10
Sídlo:
077 01 Krážovský Chlmec, Námestie hrdinov 10

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(02) 63835035
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 05 Bratislava 5, Topožčianska 15
Sídlo:
851 05 Bratislava 5, Topožčianska 15

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(02) 44884543
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 53 Bratislava 35, Vrbenského 1
Sídlo:
831 53 Bratislava 35, Vrbenského 1

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(02) 54414661, (02) 54415552
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 03 Bratislava 1, Panenská 11
Sídlo:
811 03 Bratislava 1, Panenská 11

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(02) 63833314
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 06 Bratislava 5, Beňadická 16
Sídlo:
851 06 Bratislava 5, Beňadická 16

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(02) 53412919
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava 2, Sklenárova 5
Sídlo:
821 02 Bratislava 2, Sklenárova 5

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(02) 43294041
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 03 Bratislava 2, Bancíkovej 2
Sídlo:
821 03 Bratislava 2, Bancíkovej 2

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(032) 7435521
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 89 Trenčín, Námestie SNP 2
Sídlo:
911 89 Trenčín, Námestie SNP 2

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(031) 5552441, (031) 5552233
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
932 01 Vežký Meder, č.9
Sídlo:
932 01 Vežký Meder, č.9

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(031) 5594206
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 05 Gabčíkovo, Gabčíkovo
Sídlo:
930 05 Gabčíkovo, Gabčíkovo

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(031) 5522686
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Smetanov háj 283/6
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Smetanov háj 283/6

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(055) 6999810
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 13 Valaliky, č.305
Sídlo:
044 13 Valaliky, č.305

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(055) 4602150
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
045 01 Moldava nad Bodou,
Sídlo:
045 01 Moldava nad Bodou,

Top Služby:

Základná umelecká škola

Telefónne čislo:
(056) 6423486
Mobil:
(02) 62801207
Fax:
(02) 62801209, (02) 62801209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Štefánikova 20
Sídlo:
071 01 Michalovce, Štefánikova 20

Top Služby: