Zväz chovatežov mäsového dobytka

Telefónne čislo:
(032) 7445036
Mobil:
(048) 4163329, (048) 4161955
Fax:
(02) 43638047, (02) 43638047
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Pri parku 2
Sídlo:
911 01 Trenčín, Pri parku 2