Vážení partneri,

Oznamujeme Vám , že naša spoločnosť Centrálny vestník organizácii s.r.o., nie je v obchodnom prepojení so spoločnosťami: Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra.

Centrálny vestník organizácii s.r.o.

Výsledok:

23 ks nájdených
Telefónne čislo:
(041) 4352022
Mobil:
0905 348 359
Fax:
(041) 4346269, (041) 4346269
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
023 54 Turzovka, Stred 71
Sídlo:
023 54 Turzovka, Stred 71

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4711394
Mobil:
(047) 4331360
Fax:
(043) 4001699, (043) 4001699
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Nám. sv. Egídia 18/41
Sídlo:
058 01 Poprad, Nám. sv. Egídia 18/41

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54410330
Mobil:
(031) 5507863
Fax:
(02) 54648630, (02) 54648630
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 08 Bratislava 1, Heydukova 12-14
Sídlo:
811 08 Bratislava 1, Heydukova 12-14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5914304 rezervácia lístkov, (031) 5914303 manažérstvo
Mobil:
(031) 5914300 SBS bezpečnostná služba
Fax:
(048) 4700209, (048) 4700209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 5692/20
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Galantská cesta 5692/20

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 2304440
Mobil:
0903 215 222, 0903 211 171
Fax:
(02) 63810112, (02) 63810112
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Kremnička 3
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Kremnička 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7715575
Mobil:
(056) 6441677
Fax:
(047) 4512489, (047) 4512489
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Malinová 4
Sídlo:
080 01 Prešov, Malinová 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7715641
Mobil:
(031) 5503013
Fax:
(051) 7764086
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Športová 2007/32
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Športová 2007/32

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 64288640, (02) 64286565
Mobil:
(055) 7290382
Fax:
(02) 64530377, (02) 64530377
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 02 Bratislava, Saratovská 26/A
Sídlo:
841 02 Bratislava, Saratovská 26/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7430757
Mobil:
(041) 5556661, (041) 5556620
Fax:
(036) 7510531, (036) 7510531
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Brnianska 2
Sídlo:
911 05 Trenčín, Brnianska 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6520081
Mobil:
(037) 7894190
Fax:
(032) 6400833, (032) 6400833
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 08 Trenčín, Generála Svobodu 1
Sídlo:
911 08 Trenčín, Generála Svobodu 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4151507
Mobil:
(046) 7496563
Fax:
(02) 44872770, (02) 44872770
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Biskupa Kondého 4577/18
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Biskupa Kondého 4577/18

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43330863, (02) 44460675
Mobil:
(02) 43330869, (02) 43330871
Fax:
(02) 43338008, (02) 43338008
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Kapitána Nálepku 80
Sídlo:
934 01 Levice, Kapitána Nálepku 80

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7715013
Mobil:
(02) 49272900
Fax:
(032) 7715124, (032) 7715124
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 17
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska 17

Top Služby: